Home

In gesprek met Koen van der Vorst van BVR 

 1. Kan je jezelf en BVR introduceren? Wie ben je en wat is jouw rol bij BVR? 

Ik ben projectontwikkelaar bij BVR, een ontwikkelende bouwer. We komen oorspronkelijk uit Roosendaal, maar hebben ook een locatie in Gorinchem. We ontwikkelen zelf en bouwen zelf. We bouwen ook voor derden. We zien steeds meer dat het bouwen een onderdeel van het proces is maar een ontwikkeling neemt nog altijd veel tijd in beslag. 

 1. Jullie werken sinds 2022 met OPENRED, wat zijn de redenen geweest om te starten?  

Ik was al bekend met jullie voor die tijd. Vaak struinden we zelf funda af en gingen we met makelaars in gesprek. Dit doen we deels nog steeds, maar wat me het meeste aanspreekt is dat je met een druk op de knop objectieve informatie ophaalt die rekening houdt met meer dan wat er in het verleden is gebeurd, namelijk ook met marktontwikkelingen en vraag. Bijvoorbeeld de invloed van bepaalde schaarste, of juist een overschot aan aanbod, en welk effect dat vervolgens heeft op de prijs. Je kunt heel makkelijk zelf puzzelen in OPENRED. Het is makkelijk om OPENRED te gebruiken en parameters zelf in te vullen in plaats voor alles naar een derde te moeten. 

 1. Wat zijn de grootste voordelen van OPENRED bij BVR? 

Een groot voordeel is dat jullie rekening houden met demografische ontwikkelingen en wat er in de toekomst te gebeuren staat. We kunnen elke maand een update draaien om de nieuwste data en situaties op te halen. Je zit zo korter op de bal. Het is voornamelijk de onderbouwing die ons helpt. Ik kan mijn verhaal beter doen en mij daardoor onderscheiden. Dit verhaal is intern, naar directie, maar bijvoorbeeld ook naar gemeenten om een beter beeld en onderbouwing te kunnen geven. Het biedt ons de ruimte om optimisme ook te kunnen baseren op data in plaats van onderbuikgevoel. 

 1. Als OPENRED er niet zou zijn, wat zou je dan het meest missen?  

Ik zou het missen om zelf snel een update te draaien en de informatie op te halen. De snelheid zou ik het meest missen. Mijn eigen werk is sneller en efficiënter geworden. De kansrijkheid bepalen van een locatie gaat vijf keer zo snel als voorheen. 

 1. Hoe is OPENRED verankerd in jullie bedrijfsprocessen?  

Op het moment dat er interne besluitvorming plaatsvindt wordt OPENRED altijd gebruikt, vooral in de vroege ontwikkelfase. Bij elke stap in het voortraject hoort OPENRED er standaard bij, samen met een advies van de makelaar. 

 1. Welke uitdagingen en kansen zien jullie in de nieuwbouwmarkt? 

De grootste uitdagingen zijn de procedures. De doorlooptijd van een nieuwbouwproject is lang. Er zijn veel kansen op hobbels en de doorlooptijd is heel hoog op het moment. We zijn het proces soms aan het kapot regelen. OPENRED geeft ons up to date informatie, maar de ongrijpbaarheid van de doorlooptijd brengt andere risico’s met zich mee, zoals politieke wisselingen en economische wisselingen. Het makkelijk up to date houden van je project binnen OPENRED helpt ons om deze risico’s te verkleinen. 

De kansen liggen vooral in de vraag. We kunnen hier voorlopig niet aan voldoen. In de realisatie en de afzet heb ik op de lange termijn vertrouwen, omdat er veel vraag naar woningen is. Kansen genoeg om mooie plannen te maken.  

 1. Wat is het verschil sinds jullie met OPENRED werken? 

OPENRED geeft ons extra zekerheid. Minder onderbuik, meer meetbaarheid. 

 1. Kun je een (recent) project of casus benoemen waarbij jullie OPENRED hebben ingezet en kun je beschrijven waar de inzichten van OPENRED voor hebben gezorgd? 

We hebben op dit moment een project met een gemeente waar we OPENRED gebruiken. De naam van de gemeente  kan ik nog niet noemen. Iedereen werkt met cijfers, maar dit zijn vaak cijfers uit het verleden. Met OPENRED kan je met samenwerkingspartners onderbuikgevoelens wegnemen. BVR werkt op transparante wijze met gemeenten en deze discussie wordt steeds vaker gezamenlijk gevoerd om tot gefundeerde plannen te komen. We zien dat deze benadering effect heeft. 

 1. Zou je verder nog iets willen benoemen over de samenwerking met OPENRED?  

Wat ik prettig vind aan de samenwerking is dat jullie zo goed bereikbaar zijn. Die bereikbaarheid helpt. Als je ergens mee zit weet je wie je kunt bellen. De persoonlijke benadering is heel bijzonder en het is fijn dat je niet naar een callcenter wordt doorgestuurd.  

OPENRED ondersteunt alle stakeholders van woningbouwprojecten om samen de optimale balans te vinden tussen leefbaarheid, rendement, risico en marktfit. De applicatie is gebaseerd op een groot aantal databronnen die continu worden geupdate en maakt gebruik van uitgebreid doorontwikkelde voorspelmodellen en algoritmes.
Locatiespotter Potentiescan Programmamix Leefbaarheid Feasibility manager

: baseer je projectplan op data en analyses

Opbrengstplaatje compleet
 • Huidige en toekomstige VON prijzen voor 400 woon- product op elke plek in Nederland.
 • Inzicht in de drivers waardoor prijzen tot stand komen.
 • Huidige en toekomstige Markthuren en WWS puntentelling.
 • Inzicht in huidige en te verwachten BAR.
Marktvraag (en -ontwikkeling)
 • Voor elk huishouden de kans om te gaan verhuizen.
 • Kans dat huishouden naar een specifieke locatie verhuizen.
 • Voor elk woningtype (en grootte) de kans dat dat huishouden daarvoor wil en kan kiezen.
 • Door deze kansen op te tellen geeft OPENRED een accurate inschatting van de marktvraag en daarmee richting van het programma.
Residuele grondwaarde
 • OPENRED levert een complete stiko berekening voor uw gehele nieuwbouwproject.
 • Bereken de residuele grondwaarde van een eigen programmamix en laat het algoritme alternatieve scenario’s doorrekenen om de balans te vinden tussen opbrengsten en marktfit.
Referentiewoningen
 • Voor elke mogelijke nieuwbouwwoning op elke plek in Nederland direct een lijst van referentiewoningen.
 • Krijg inzicht waarom een woning een waardevolle referent is en vanwege welke elementen de woning juist wel of niet zo vergelijkbaar is.
Leefbaarheidseffecten
 • Inzicht in hoe leefbaar de buurt nu is, buiten de voordeur. Op het gebied van Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid.
 • Berekeningen in lijn met leefbaarometer.nl. Gerenommeerde methodiek die is ontwikkeld vanuit Ministerie BZK.
Scenario’s & varianten
 • Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de leefbaarheid.
 • Wat is het effect van verschillende varianten op de leefbaarheidsscores, de mate waarin de prestatie- afspraken worden gematcht en de financiële implicaties.
Sensitiviteitsanalyse
 • Bereken in minuten wat het effect van een aanpassing van het Programma van Eisen doet op de haalbaarheid en leefbaarheid van je project.
Rapportages
 • Update alle relevante KPI’s van je project eenvoudig en snel zodat de meest recente markt invloeden qua opbrengsten en kosten verwerkt zijn in de haalbaarheid van het project.

: realiseer het perfecte woningprogramma

doorgerekende
woningen
datapunten
aantal
gebruikers

Testimonials

Gebruikers aan het woord

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan

: meest gestelde vragen

OPENRED is voor vastgoed ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders, woningbouwcorporaties en iedereen die wil ontwikkelen naar de behoefte van de toekomst.

OPENRED optimaliseert projectplannen op marktfit, rendement en risico. Door onze holistische aanpak geeft OPENRED jou inzicht in je te verwachten rendement op de ontwikkeling en geeft de meest ideale configuratie weer binnen het bestemmingsplan. Hierdoor ontwikkel je precies waar behoefte aan is.

OPENRED maakt gebruik van vele databronnen, zowel openbare data als zelf gegenereerde data. Daarnaast heeft ons team zelf diverse bronnen kunnen verrijken waardoor we in het bezit zijn van unieke vastgoeddata.

OPENRED biedt inzichten en perspectief door middel van algoritmes, artificial intelligence en machine learning. Binnen enkele seconden en minimale input vanuit jouw kant berekent OPENRED voor jou de ideale configuratie met het hoogste rendement binnen de kaders van het bestemmingsplan.

OPENRED kan van begin tot eind worden toegepast voor een rendabelere uitkomst van het nieuwbouwproject.

Jazeker! Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Contact

Nieuws uit de vastgoedwereld

Belangrijkste topics