Home > Voor > Overheden

Gebruik data en analyses om samen door te bouwen

Start je projecten met een beter onderbouwde informatie over leefbaarheid, risico’s en markt

OPENRED zorgt voor een goede match tussen (optimale) configuraties en de lokale markt. Doelgroepen zijn zichtbaar en scenario’s zijn snel door te rekenen. Zo krijg je een gefundeerder inzicht op de te behalen grondwaarde, leefbaarheidsparameters en risico’s bij tenders. Ook kun je een scherper ‘minimaal grondbod’ vaststellen als vertrekpunt voor de tender.

is een essentieel instrument voor gemeenten die werken aan de ontwikkeling van nieuwe wijken en bestaande locaties. Het platform levert informatie om de optimale balans te vinden tussen leefbaarheid, risicobeheersing en marktwaarde. Door gebruik te maken van voortdurend geüpdatete, uitgebreide databronnen en geavanceerde voorspelmodellen en algoritmes, biedt OPENRED gemeenten de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen in de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Hiermee kunnen zij nieuwe leefomgevingen creëren die voldoen aan de actuele behoeften en verwachtingen van de gemeenschap.

Meerwaarde voor overheden

Reken als ontwikkelaar en verhoog project haalbaarheid

Toets op

 • (Financiële) haalbaarheid
 • Marktvraag
 • Doelgroepen
 • Voldoende vrijheid voor ontwikkelaar

Sensitiviteitanalyse

 • Impact PvE aanpassingen op haalbaarheid en grondwaarde

Programma vormgeven met doelgroepen en leefstijlen

Marktvraag

 • Waar komt de vraag vandaan en hoeveel in elk segment
 • Hoe verhoud zich dat met huidige buurt
 • Balans vinden tussen vraag en wijk doelstelling

Woonscenario’s voor gehele portfolio

Inzetten voor portfolio

 • Alle projectplannen in OPENRED en vergelijk haalbaarheid, marktfit en risico’s
 • Prioriteer op basis van vergelijking

Accurate, snelle (her)waardering van grondprijzen

In te zetten bij

 • Grondverkoop voor gebiedsontwikkeling
 • Erfpacht herziening en/of afkoop

Updaten

 • Periodiek updaten van alle grondwaarden door snelle rerun

OPENRED voor overheden

: baseer je projectplan op data en analyses

Sociale impact op wijk
 • Inzicht in hoe veerkrachtig de buurt nu is en suggesties hoe de invulling van het nieuwbouwproject hier een bijdrage aan kan leveren.
 • Inzicht in welke voorzieningen kunnen bijdragen aan het veerkrachtiger maken van de buurt.
Opbrengstplaatje compleet
 • Huidige en toekomstige VON prijzen voor 400 woon- product op elke plek in Nederland.
 • Inzicht in de drivers waardoor prijzen tot stand komen.
 • Huidige en toekomstige Markthuren en WWS puntentelling.
 • Inzicht in huidige en te verwachten BAR.
Residuele grondwaarde
 • OPENRED levert een complete stiko berekening voor uw gehele nieuwbouwproject.
 • Bereken de residuele grondwaarde van een eigen programmamix en laat het algoritme alternatieve scenario’s doorrekenen om de balans te vinden tussen opbrengsten en marktfit.
Referentiewoningen
 • Voor elke mogelijke nieuwbouwwoning op elke plek in Nederland direct een lijst van referentiewoningen.
 • Krijg inzicht waarom een woning een waardevolle referent is en vanwege welke elementen de woning juist wel of niet zo vergelijkbaar is.
Leefbaarheidseffecten
 • Inzicht in hoe leefbaar de buurt nu is, buiten de voordeur. Op het gebied van Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid.
 • Berekeningen in lijn met leefbaarometer.nl. Gerenommeerde methodiek die is ontwikkeld vanuit Ministerie BZK.
Scenario’s & varianten
 • Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de leefbaarheid.
 • Wat is het effect van verschillende varianten op de leefbaarheidsscores, de mate waarin de prestatie- afspraken worden gematcht en de financiële implicaties.
Sensitiviteitsanalyse
 • Bereken in minuten wat het effect van een aanpassing van het Programma van Eisen doet op de haalbaarheid en leefbaarheid van je project.
Rapportages
 • Update alle relevante KPI’s van je project eenvoudig en snel zodat de meest recente markt invloeden qua opbrengsten en kosten verwerkt zijn in de haalbaarheid van het project.

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan

Testimonials

Gebruikers aan het woord