Home > Voor > Ontwikkelaars

Vind de optimale balans tussen rendement, marktfit, risico, leefbaarheidheid en duurzaamheid

Start je projecten met een beter onderbouwde grondwaarde

OPENRED zorgt voor een goede match tussen (optimale) configuratie en lokale markt. Doelgroepen zijn zichtbaar en scenario’s zijn snel door te rekenen. Zo krijg je een gefundeerder inzicht op de te behalen grondwaarden bij tenders en kun je een scherper ‘minimaal grondbod’ vaststellen als vertrekpunt voor de tender richting ontwikkelaars.

biedt projectontwikkelaars een krachtige ondersteuning bij woningbouwprojecten. Het platform faciliteert samenwerking tussen alle belanghebbenden om de optimale balans te vinden tussen leefbaarheid, rendement, risicobeheersing en marktfit. Gebaseerd op een continu geüpdatet scala aan uitgebreide databronnen, maakt OPENRED gebruik van geavanceerde voorspelmodellen en algoritmes. Dit stelt projectontwikkelaars in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en hun projecten te optimaliseren op basis van de meest actuele en relevante informatie.

Meerwaarde voor ontwikkelaars

Verkort je doorlooptijd en win tijd

OPENRED is beschikbaar voor zowel jou als de gemeente, waardoor je tussendoor fysiek kunt overleggen. En doordat je sneller kunt kiezen wat de exact of definitieve configuratie is, kun je een configuratie sneller doorrekenen.

Verhoog de project haalbaarheid & voorkom negatief rendement

Dankzij OPENRED weet je sneller of een project winstgevend wordt en verspil je dus minder tijd aan projecten die later worden stopgezet. Ook voorkom je dankzij betere doorrekeningen dat er een projectplan wordt gemaakt voor een project dat toch niet rendabel is.

Heb inzicht in doelgroepen

In OPENRED zijn doelgroepen zichtbaar, waardoor de tool je helpt met het maken van een snellere match tussen configuratie en de lokale markt. Ook kun je verschillende scenario’s veel sneller doorrekenen.

Win vaker tenders

Met OPENRED kun je veel meer configuraties doorrekenen, waardoor je een optimale configuratie vindt. Zo ontstaat een beter project waar hoger op kan worden geboden in een tender.

Maak leefbaarheid onderdeel van investeringsbesluit

Krijg inzicht in het effect van jouw project op de leefbaarheid in een buurt, toets verschillende varianten en onderbouw daarmee jouw investeringspropositie.

OPENRED voor ontwikkelaars

: baseer je projectplan op data en analyses

Opbrengstplaatje compleet
 • Huidige en toekomstige VON prijzen voor 400 woon- product op elke plek in Nederland.
 • Inzicht in de drivers waardoor prijzen tot stand komen.
 • Huidige en toekomstige Markthuren en WWS puntentelling.
 • Inzicht in huidige en te verwachten BAR.
Residuele grondwaarde
 • OPENRED levert een complete stiko berekening voor uw gehele nieuwbouwproject.
 • Bereken de residuele grondwaarde van een eigen programmamix en laat het algoritme alternatieve scenario’s doorrekenen om de balans te vinden tussen opbrengsten en marktfit.
Marktvraag (en -ontwikkeling)
 • Voor elk huishouden de kans om te gaan verhuizen.
 • Kans dat huishouden naar een specifieke locatie verhuizen.
 • Voor elk woningtype (en grootte) de kans dat dat huishouden daarvoor wil en kan kiezen.
 • Door deze kansen op te tellen geeft OPENRED een accurate inschatting van de marktvraag en daarmee richting van het programma.
Referentiewoningen
 • Voor elke mogelijke nieuwbouwwoning op elke plek in Nederland direct een lijst van referentiewoningen.
 • Krijg inzicht waarom een woning een waardevolle referent is en vanwege welke elementen de woning juist wel of niet zo vergelijkbaar is.
Leefbaarheidseffecten
 • Inzicht in hoe leefbaar de buurt nu is, buiten de voordeur. Op het gebied van Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid.
 • Berekeningen in lijn met leefbaarometer.nl. Gerenommeerde methodiek die is ontwikkeld vanuit Ministerie BZK.
Scenario’s & varianten
 • Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de leefbaarheid.
 • Wat is het effect van verschillende varianten op de leefbaarheidsscores, de mate waarin de prestatie- afspraken worden gematcht en de financiële implicaties.
Sensitiviteitsanalyse
 • Bereken in minuten wat het effect van een aanpassing van het Programma van Eisen doet op de haalbaarheid en leefbaarheid van je project.
Rapportages
 • Update alle relevante KPI’s van je project eenvoudig en snel zodat de meest recente markt invloeden qua opbrengsten en kosten verwerkt zijn in de haalbaarheid van het project.

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan

Testimonials

Gebruikers aan het woord