Home > Product > Programmamix

Programmamix

Met OPENRED kun je grote hoeveelheden mogelijke projectconfiguraties genereren en testen op een potentiële bouwlocatie in Nederland. Op basis van verschillende gegevensbronnen berekent OPENRED de potentiële omzet, de kwantitatieve match met de marktvraag, een kostenindicatie en winst van al deze configuraties, rekening houdend met verschillende situationele en economische scenario’s. Dit helpt bij beslissingen over het kopen van grond (tegen welke prijs), het deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, de invulling van een plan, de grondprijs die kan worden geboden en de uiteindelijk te hanteren vrij op naam prijs.

Voordelen:

 • Neem betere beslissingen
  baseer je beslissingen op gegevens met betrekking tot de voorspelde vraag (economie, markt, thuis) specifieke kenmerken, omgeving, diensten & demografie) en niet op een onderbuikgevoel.
 • Sneller handelen
  tijd besparen en doorlooptijd verkorten met honderd duizenden berekeningen in seconden.
 • Vind nieuwe oplossingen
  vind een winstgevende oplossing voor percelen die anders ongebruikt zou blijven.
 • Maak meer winst
  vind oplossingen die een hoger rendement opleveren en winstgevendheid.

Starten met de programmamix van OPENRED

Vaststellen van kaders

De programmamix bouwt voort op de uitkomsten van de potentiescan. Daarbij geef je als gebruiker enkele kaders en restricties waar jij en/of andere stakeholders willen dat het project aan voldoet. Natuurlijk kun je dit later eenvoudig weer aanpassen.

De perfecte balans met OPENRED

Varianten vinden dankzij een algoritme

Verschillende belangen kunnen het best worden gediend door verschillende projectinvullingen, maar hoe vind je een goede balans? Het algoritme is zo ingeregeld dat het die belangen kan afwegen en varianten levert die verschillende belangen in meer of mindere mate balanceert.

Een uitkomst waar je mee verder kunt

Stiko calculatie

Een duidelijke Stiko calculatie op basisvan actuele kosten in de markt, inzicht per woning type wat de bijdrage is enwaar de afzet risico’s liggen. Dus bij de vraag: is dit een haalbare casus en hoe dan? Nou zo dus!

OPENRED voor vastgoedprofessionals

: hoe werkt het?.

Plot intekenen

Teken eenvoudig en snel het projectplot op de kaart.

Tekentoets

OPENRED toetst miljoenen varianten en kijkt of ze passen binnen de gestelde kaders op het plot.

VON-voorspeller

Met machine learning voorspelt OPENRED de VON-prijs ten tijde van het in verkoop gaan.

Marktvraag

OPENRED optimaliseert jouw project op aansluiting in de markt, door doelgroepen af te zetten tegen lokale demografieën en behoeftes.

Stikocalculatie

Snel een compleet overzicht van de stiko. OPENRED optimaliseert jouw project op maximale winst of residuele grondwaarde.

Economische scenario’s

Krijg inzicht in economische scenario’s en hoe deze je project kunnen beïnvloeden.

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan.

: realiseer het perfecte woningprogramma.

keten-
partners
geoptimaliseerde
projecten
tevreden
gebruikers