Home > Voor > Woningcorporaties

Zet data in om snel en effectief samen te werken met ontwikkelaars

Start je projecten met een beter onderbouwde grondwaarde

OPENRED zorgt voor een goede match tussen (optimale) configuratie en lokale markt. Doelgroepen zijn zichtbaar en scenario’s zijn snel door te rekenen. Zo krijg je een gefundeerder inzicht op de te behalen doelstellingen. Bij samenwerking met andere (markt)partijen kun je scherpere vertrekpunt vast te stellen als vertrekpunt.

Door gebruik te maken van voortdurend geüpdatete, uitgebreide databronnen en geavanceerde voorspelmodellen en algoritmes, biedt OPENRED woningcorporaties de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen in de samenwerking met andere belanghebbenden te nemen. Hiermee kunnen zij gericht bijdragen aan het verbeteren van bestaande en het creëren van nieuwe leefomgevingen die afgestemd zijn op de huidige behoeften en verwachtingen van huurders in het sociale segment.

Meerwaarde voor corporaties

Sluit aan bij de marktvraag

Krijg binnen 4 minuten een inzicht in de marktvraag in een gemeente en krijg een overzicht van PMC’s die het beste aansluiten op de marktvraag

Vergroot de leefbaarheid

Krijg inzicht in het effect van jouw project op de leefbaarheid in een buurt, toets verschillende varianten en krijg hiermee inzicht hoe je de leefbaarheid optimaal kunt verhogen. Onderbouw daarmee jouw investeringspropositie

Versnelling van de woningbouwopgave

Zet data in om sneller en effectiever te kunnen handelen en de opgave in woningbouw te versnellen

Werk succesvol samen met ontwikkelaars

Werk binnen OPENRED samen met ontwikkelaars aan duurzame, leefbare, betaalbare wijken

OPENRED voor woningcorporaties

: baseer wijkaanpak op data en analyses

Sociale impact op wijk
  • Inzicht in hoe veerkrachtig de buurt nu is en suggesties hoe de invulling van het nieuwbouwproject hier een bijdrage aan kan leveren.
  • Inzicht in welke voorzieningen kunnen bijdragen aan het veerkrachtiger maken van de buurt.
Leefbaarheidseffecten
  • Inzicht in hoe leefbaar de buurt nu is, buiten de voordeur. Op het gebied van Woningvoorraad, Fysieke omgeving, Voorzieningen, Sociale samenhang, Overlast & onveiligheid.
  • Berekeningen in lijn met leefbaarometer.nl. Gerenommeerde methodiek die is ontwikkeld vanuit Ministerie BZK.
Investeringsbeslissingen ondersteunen
  • OPENRED levert een complete stiko berekening voor uw gehele nieuwbouwproject.
  • De leefbaarheidsimpact van het nieuwbouwproject is kwantitatief en hiermee wordt het een volwaardig onderdeel van een investeringsmemorandum.
Scenario’s & varianten
  • Suggesties voor mogelijke verbeteringen van de leefbaarheid.
  • Wat is het effect van verschillende varianten op de leefbaarheidsscores, de mate waarin de prestatie- afspraken worden gematcht en de financiële implicaties.
Sensitiviteitsanalyse
  • Bereken in minuten wat het effect van een aanpassing van het Programma van Eisen doet op de haalbaarheid en leefbaarheid van je project.
Rapportages
  • Update alle relevante KPI’s van je project eenvoudig en snel zodat de meest recente markt invloeden qua opbrengsten en kosten verwerkt zijn in de haalbaarheid van het project.

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan

Testimonials

Gebruikers aan het woord