Home > Product > Potentiescan

Potentiescan

OPENRED potentiescan helpt iedereen die belang heeft bij een succesvol nieuwbouwproject (of transformatie) met inzichten en statistieken over de geselecteerde plot. De applicatie wordt gebruikt door ontwikkelaars, gemeenten, beleggers, makelaars en adviseurs. Met de applicatie kun je diverse woningproducten testen op elke potentiële bouwlocatie in Nederland. Op basis van verschillende gegevensbronnen berekent OPENRED de potentiële omzet (voor koop, huur, middenhuur en sociaal), de kwantitatieve marktvraag, een kostenindicatie en marge van verschillende woonproducten, rekening houdend met verschillende situationele en economische scenario’s.

Met de applicatie heb je binnen vier minuten de voorspelde VON-prijs en de markthuur van meer dan 400 verschillende woonproducten. Daarnaast is gelijk inzichtelijk waar de toekomstige bewoners vandaan komen voor de nieuwbouwproject en wat beleggers bereid zijn te betalen voor de woonproducten.

Dit helpt bij beslissingen over het kopen van grond, het deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, de invulling van een plan, marktverkenningen en prijs die kan worden geboden en de uiteindelijk te hanteren vrij op naam prijs.

Starten met de potentiescan van OPENRED

Selecteer je plot en start met optimaliseren

Bij welke buurt gaat mijn project aansluiten en hoe zien de buurten er uit rond mijn project? Krijg inzicht in de lokale marktdynamiek qua demografie, inkomens en type woningen.

Rendement maximalisatie met OPENRED

Analyseer scenario’s

Zie in één oogopslag wat de woningen opbrengen per vierkante meter, wat de invloed op de VON-prijs is van bijv. een groter perceel en wat men bereid is te bepalen voor een parkeerplaats.

Markt fit met OPENRED

Sluit aan op de behoeften in de markt

Is er wel echt zo veel vraag naar sociale huur? Of is er juist meer vraag naar grondgebonden koop? Waar komen de
toekomstige bewoners vandaan en in welke aantallen. Gebruik deze inzichten om het nieuwbouwproject perfect aan
te laten sluiten bij de latente marktvraag.

Locaties spotten met OPENRED

Vind potentiële nieuwbouwlocaties

Ben jij veel tijd kwijt met het acquireren van locaties? Wil jij inzicht in welke locaties geschikt zijn aan de hand van de kaders die je belangrijk vindt? Krijg met OPENRED snel informatie over welke nieuwbouwlocaties geschikt zijn op basis van marktvraag, rendement, bodeminformatie en gemeentelijke kaders.

OPENRED voor vastgoedprofessionals

: baseer je projectplan op data en analyses.

VON Prijzen
  • Voorspelde VON-prijs voor meer dan 400 woonproducten.
  • Inzicht in de totstandkoming van de VON-prijs
Beleggingswaardes
  • Wat zijn beleggers bereid te betalen voor de huurwoningen?
  • Welke producten zijn interessant als belegging?
Markthuren
  • Machine Learning technieken voorspellen een markthuur.
Latente woonbehoefte scan
  • Het woningvraag model bepaalt hoeveel en welke huishoudens en doelgroepen interesse hebben in het potentiële project.
  • Inzicht in de verhuisbewegingen.
Marge calculatie
  • Krijg snel een compleet overzicht van de bruto marge (opbrengst – bouwkosten).
  • Per vierkante meter kavel & per vierkante meter GBO.
Inzicht in invloed van economie en voorzieningen
  • Per vierkante meter kavel & per vierkante meter GBO.

Laten we kennis maken

Vraag een gratis demo aan

: realiseer het perfecte woningprogramma

keten-
partners
geoptimaliseerde
projecten
tevreden
gebruikers