In gesprek met: Lars Paantjens van Vrolijk Leven

Kan je jezelf en Vrolijk Leven introduceren? Wie ben je en wat is jouw rol bij Vrolijk Leven? 

Mijn naam is Lars Paantjens en ik ben directeur van Vrolijk Leven. Vrolijk Leven is een woningbouwontwikkelaar in Breda, waar de naam ook het doel is van het bedrijf. Naast de dagelijkse leiding die ik geef aan het team, ligt mijn kracht in het bedenken van dat ene concept dat volop recht doet aan die ene, specifieke plek. Het verhaal van de plek en de (woon)behoefte uit de markt zorgen voor het sterke concept om tot een haalbare en realistisch businesscase te komen. Uiteindelijk komt zo het droombeeld tot leven. 

Jullie werken kort met OPENRED, wat zijn de redenen geweest om te starten?  

De belangrijkste reden waarom wij met OPENRED werken is om onderbouwd (op basis van feiten) een onderbouwing te hebben bij onze (woon)concepten die wij ontwikkelen en realiseren. Dit draagt bij aan het verlagen van ons risicoprofiel maar vooral het delen van inhoudelijke en feitelijke informatie met alle stakeholders die bij de ontwikkeling betrokken zijn. 

Wat zijn de grootste voordelen van OPENRED? 

Snel inzicht in product-marktcombinatie. Het geeft heel snel en onderbouwd weer wat de woningbehoefte is in een bepaald gebied en gevoel bij de haalbaarheid van de businesscase.   


“Omdat we deze tool zelf kunnen gebruiken, zijn wij niet afhankelijk van andere partijen en ervaren we real-time en actueel wat het effect is van keuzes en aannames die gemaakt worden/zijn.”


Als OPENRED er niet zou zijn, wat zou je dan het meest missen?  

Een tool die ons helpt bij het maken van een snellere en optimale match tussen het optimale planconcept op de ontwikkellocatie en de (lokale) woningmarkt. Omdat we deze tool zelf kunnen gebruiken, zijn wij niet afhankelijk van andere partijen en ervaren we real-time en actueel wat het effect is van keuzes en aannames die gemaakt worden/zijn. 

Welke uitdagingen en kansen zien jullie in de nieuwbouwmarkt? 

Time-to-market (koop – sleuteloverdracht verkorten). Alle wensen/eisen/voorwaarden/regels/procedures/belangen van alle betrokken stakeholders tot een gewenst en (financieel) haalbaar businesscase komen. 

Wat is het verschil sinds jullie met OPENRED werken? 

Wij kunnen nu onderbouwd een discussie op gang brengen die gebaseerd is op feitelijke cijfers en niet alleen gevoel of het wenselijk reageren vanuit alleen  commercieel belang of politiek belang.  

Bericht delen met netwerk