Wow: 250.000! ๐Ÿก๐Ÿš€ย 

Met trots delen we mee dat OPENRED een flinke mijlpaal heeft bereikt. Er zijn inmiddels 250.000 woningen doorgerekend binnen ons platform. Hiermee draagt OPENRED bij aan het oplossen van de woningcrisis door haar gebruikers betere plannen op de juiste plekken in Nederland te laten realiseren. 

Deze mijlpaal is te danken aan het feit dat alle stakeholders binnen de residentiele nieuwbouw ontwikkeling via OPENRED de optimale balans kunnen vinden tussen leefbaarheid, marktfit, risico, rendement, veerkracht en duurzaamheid. Bij OPENRED geloven we sterk in de kracht van data science en AI om maatschappelijke problemen aan te pakken. Deze mijlpaal onderstreept ons vermogen om niet alleen op cijfers uit te blinken, maar ook om impact te maken door cijfers op de juiste manier toe te passen. 

Dank aan al onze gebruikers en klanten die hun vertrouwen in ons platform hebben gesteld. Samen blijven we streven naar een betere toekomst, waarin ons platform een steentje bijdraagt aan het oplossen van de woningcrisis in Nederland. 

Bericht delen met netwerk