Vergroten slagkracht van gemeentelijke planeconomen cruciaal nu markt weer aantrekt! 

Bij de afdeling van gebiedsontwikkeling bij gemeenten door heel Nederland zien we dezelfde spagaat; Er is een nijpend tekort aan o.a. planeconomen en dit zorgt voor vertraging bij de noodzakelijke doorrekeningen en varianten studies, zoals hier in meer detail wordt toegelicht. En dat is, juist nu de woningmarkt weer uit haar dip aan het klimmen is, een extra risico.  

Door die hevig fluctuerende markt is frequent herijken van projecten noodzakelijk voor het vinden van de balans vinden tussen haalbaar en betaalbaar! En vooral om uit te vinden welke projecten als eerste weer een positief resultaat gaan laten zien en dus voorrang moeten gaan krijgen op andere projecten.  

En ook voor het correct en afdoende onderbouwen van plan ondersteuning middels publieke middelen zijn accurate en up-to-date doorrekeningen cruciaal. Denk hierbij aan de startbouwimpuls (Sbi) of woningbouwimpuls (Wbi). 

Het platform OPENRED stelt planeconomen van gemeenten in staat om in een fractie van de tijd een projectrekening te updaten. De AI modellen van OPENRED kunnen alle objecten in een project continu waarderen op basis van veranderende omgevingsinformatie en prijsontwikkelingen. De residuele grondwaarde is hiermee altijd up-to-date. 

Voor meer informatie over hoe OPENRED ondersteuning kan bieden binnen jouw gemeente kun je altijd contact met een van mijn collega’s opnemen. 

Bericht delen met netwerk