Overzicht van aanbestedingen 21 maart

Overzicht van tenders:

* Zie de links naar aanbestedingsportaal onder aan deze pagina.

Verdiepend inzicht van de tender is Asten:

De tender vraagt om de ontwikkeling van maximaal 25 levensloopbestendige appartementen binnen de gebiedsontwikkeling Loverbosch III. Het minimale grondbod is vastgesteld op een niet geringe 1.250.000 euro en daarbovenop komt de vereiste dat 75% van de woningen in het middensegment moeten zijn, met een maximale prijs van 390.000 euro per woning. Deze specificaties impliceren een minimale gemiddelde residuele grondwaarde van 50.000 euro per woning.

Binnen onze analyse blijken de middenkoop woningen ongeveer quitte te spelen, wat met een aandeel van 75% van de woningen, wijst op een onbalans tussen kosten en opbrengsten in het plan. Dit wordt verder gecompliceerd door een lage marktvraag naar koop appartementen in het gebied.

Zelfs als er een hypothetisch scenario zou worden doorgerekend waarbij alle woningen als vrije koop worden aangeboden, komt er een residuele grondwaarde van slechts 500.000 euro uit. Dit ligt ver onder het vereiste minimum en toont de onhaalbaarheid van deze tender voor ontwikkelaars.

Links naar TenderNed:

Interesse in een doorrekening?