OPENRED biedt gemeenten en het Rijk ondersteuning aan met het vinden van de meest kansrijke projecten voor Startbouwimpuls. 

Op 29 augustus heeft Minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, bekendgemaakt dat er groot animo is voor Startbouwimpuls. Maar liefst 246 gemeenten hebben zich gemeld voor de bouw van in totaal 260.000 woningen. Het toont de potentie en wilskracht van gemeenten en ontwikkelaars aan, maar vergt ook een aanscherping van het Rijk op het gebied van de selectiecriteria.  Zo moet een project nu uit minimaal 10 woningen bestaan en is de maximale Rijksbijdrage per woning vastgesteld op 12.500 inclusief btw. Waar in eerste instantie 250 miljoen beschikbaar is gesteld, telt de groslijst van projecten nu op tot een tekort van 3,3 miljard.  

OPENRED helpt Gemeenten en het Rijk met het in kaart brengen van de meest kansrijke projecten om zo het succes van de Startbouwimpuls te vergroten. Met OPENRED kan aangetoond worden dat een casus in beginsel wel haalbaar was, maar niet met de huidige verkoopopbrengsten, bouwkosten en rentestanden. Omdat wij accuraat de voorspelde opbrengsten per woning inzichtelijk maken, kunnen wij de gevraagde Rijksbijdrage per woning met data onderbouwen.  

De aanmeldperiode voor Gemeenten is met 2 weken verlengd tot 13 oktober. Het team van OPENRED staat klaar om de komende periode bij te dragen om van SBI een succesverhaal te maken. 

Bericht delen met netwerk