OPENRED haalt groeifinanciering op bij Creative Capital Studio (CCS)

De project- en gebiedsontwikkeling sector is bezig met een inhaalslag voor wat betreft het inzetten van data en kunstmatige intelligentie. Veel partijen vragen innovaties en oplossingen om de besluitvorming te versnellen en verbeteren zodat de nieuwbouwambitie (100.000 woningen per jaar) kan worden waargemaakt.

De Rotterdamse scale-up OPENRED speelt in op deze ontwikkeling door een SaaS platform te bieden dat de economische en maatschappelijke effecten van een residentieel vastgoedproject bepaalt waarna alle stakeholders gezamenlijk een keuze kunnen maken uit de doorgerekende projectconfiguraties. Dit bedrijf heeft zojuist een mijlpaal gerealiseerd door een substantiële financiering op te halen bij investeringsmaatschappij Creative Capital Studio. Met deze investering wil OPENRED haar team versterken, de productontwikkeling versnellen, de propositie verbreden en nog meer partijen aansluiten op het platform.

Joost van de Zon, CEO van OPENRED zegt: “Het enthousiasme waarmee onze gebruikers datagedreven ontwikkelen omarmen is aanstekelijk. Het sterkt ons om verder te bouwen aan ons platform om daarmee de Nederlandse ontwikkel productie duurzaam en met leefbaarheidswinst te versnellen. Dankzij de investering en expertise van Creative Capital Studio kunnen we grote stappen zetten om dat doel te bereiken”.

Door de propositieverbreding wordt het voor OPENRED mogelijk om alle stakeholders binnen de Nederlandse projectontwikkeling te ondersteunen in hun besluitvormingsproces. Denk daarbij primair aan gebieds- en projectontwikkelaars maar ook aan bouwondernemingen, woningcorporaties, planologen, gemeenten adviseurs en makelaars. OPENRED heeft in korte tijd een vaste klantenkring verzamelt van meer dan 50 toonaangevende klanten die gezamenlijk voor circa 15% van de Nederlandse woningbouw productie verantwoordelijk zijn. De gebruikers zetten OPENRED in om de optimale balans te vinden tussen leefbaarheid, marktvraag, duurzaamheid, risico en rendement.

Ron van Bijsterveld, managing partner van CCS vult aan: “Door de economische én maatschappelijke effecten van nieuwbouwprojecten te presenteren en de dialoog tussen alle stakeholders te faciliteren, levert OPENRED een unieke bijdrage aan de nieuwbouwambitie. Wij kijken ernaar uit om het team te ondersteunen in haar volgende groeifase”.

OPENRED is een applicatie die stakeholders in project- en gebiedsontwikkeling in de vroege stadia van hun proces gebruiken. Het faciliteert de besluitvorming over de ontwikkeling van nieuwbouw of renovatieprojecten. Met de applicatie worden grote hoeveelheden mogelijke projectconfiguraties op een bouwlocatie in Nederland worden doorgerekend qua economisch en maatschappelijk rendement. Op basis van vele tientallen gegevensbronnen berekent OPENRED de potentiële omzet (voor koop, huur, middenhuur en sociaal), de kwantitatieve marktvraag, een kostenindicatie en marge van verschillende woonproducten, rekening houdend met verschillende situationele en economische scenario’s. Dit levert ongekende nauwkeurige en actuele onderbouwing bij beslissingen over het aankopen van grond, het deelnemen aan een aanbestedingsprocedure, de invulling van een plan, de grondprijs die kan worden geboden en de uiteindelijk te hanteren vrij op naam prijs.

Bericht delen met netwerk