In gesprek met Bouke Molenkamp van Vivantus Makelaardij 

Bouke Molenkamp is directeur bij Vivantus Nieuwbouw. In zijn rol adviseert hij projectontwikkelaars bij nieuwbouwvraagstukken. Sinds begin 2023 speelt data van OPENRED daarin een belangrijke rol. We vroegen Bouke over het makelaarsvak en de rol van data bij zijn werk. 

  1. Kan je vertellen waarom jullie OPENRED zijn gaan gebruiken? 

De data die wij als makelaars tot onze beschikking hadden, waren voorheen gebaseerd op gerealiseerde projecten. Om nog waardevoller advies aan ontwikkelaars te kunnen geven, is het de kunst om ook voorspellende inzichten te kunnen verschaffen. Dit deden we al op basis van kennis en ervaring, extrapolatie van data en vergelijkend onderzoek. OpenRed zorgt met zijn systeem voor een zeer waardevolle aanvulling op deze voorspellingen.  

  1. Hoe zien jullie de toekomst van het makelaarsvak en welke rol speelt data hierin? 

Voor ons als nieuwbouwspecialisten is het zaak om in onze advisering een optimale balans tussen product, prijs en marktpotentie te geven aan opdrachtgevers, waarbij ook nog rekening gehouden wordt met de dynamiek en wensen op de specifieke locatie. Data was, is en blijft daarin cruciaal. De focus zal steeds meer komen te liggen op aanvullende data, om zo een steeds completer beeld te geven van de mogelijkheden op een bepaalde locatie of van een bepaald plan. Maar met alleen data red je het niet: een goede interpretatie en vertaling naar gedegen advies is cruciaal. De risico’s bij project- en gebiedsontwikkelingen zijn dermate groot dat een goede onderbouwing cruciaal is bij de besluitvorming. Daarin zijn wij feitelijk al toegerust om de nieuwbouwspecialist van de toekomst te zijn.  

  1. Zien jullie al veranderingen in de markt vanwege de versoepeling van de leennormen voor duurzame woningen sinds 1 januari 2024?  

De vraag komt wel erg snel na aanvang van het nieuwe jaar, maar we hebben in een specifiek project enkele kopers over de streep kunnen trekken doordat deze korting op A+++ woningen opeens van toepassing was. De korting bepaalt voor sommige kopers dus het verschil tussen wel haalbaar en niet haalbaar.  

  1. Welke uitdagingen en kansen zie jij voor 2024 op de nieuwbouwmarkt? 

De grootste uitdaging ligt bij de ontwikkeling van nieuwbouw. Het overwinnen van stroperigheid in de besluitvorming van bouwaanvragen is eigenlijk prioriteit nummer één. Daarmee kunnen we de nieuwbouwmarkt en de woningmarkt als geheel gezond houden. Daarnaast zou een minder rigide houding ten opzichte van betaalbaarheid en programmering helpen bij de haalbaarheid van projecten. Innovaties om efficiënter (en dus goedkoper) te kunnen bouwen zijn altijd goed. We zien dat recent ontwikkelde producten goed verkopen omdat deze zijn aangepast aan huidige omstandigheden. Een aanzienlijke kans ligt dus in het nog beter afstemmen van het product op de huidige marktvraag, zowel qua prijs als product. Het zou goed zijn als beleidsmakers daar ook meer op zouden sturen.   

Bericht delen met netwerk