Heijmans Vastgoed en OPENRED versterken samenwerking 

De nationaal opererende ontwikkelaar Heijmans Vastgoed en het Rotterdamse OPENRED hebben hun samenwerking verstevigd. Na een toetsingsperiode van enkele maanden gaat Heijmans Vastgoed verder met het ondersteunen van het ontwikkelproces door data en algoritmes. 

Heijmans Vastgoed is een vooraanstaande projectontwikkelaar en loopt voorop met het inzetten van data en analyses voor het vormgeven van hun projecten en beleid. “OPENRED past in onze strategie”, vertelt Bram Boterman, Head of Data & Digital bij Heijmans. “Wij benutten OPENRED ter ondersteuning van ons reguliere proces om bij de start van een gebiedsontwikkeling de businesscase te optimaliseren en te bepalen waar de toekomstige marktbehoefte ligt in verschillende scenario’s.”  

Roelof Lammes, aankomende ontwikkelaar en onderdeel van team Data & Digital bij Heijmans Vastgoed, had de taak op zich genomen om de AI-modellen van OPENRED stevig aan de tand te voelen en is tot een overtuigende conclusie gekomen. Roelof geeft aan: “We zien een meerwaarde in OPENRED omdat het informatie over een gebied, uit openbare – en niet openbare bronnen, in enkele minuten samenvat in een rapport. De resultaten van het AI-model voldoen aan de verwachtingen. De nauwkeurigheid is getoetst en is van een dusdanig niveau dat het platform nu naar alle regiokantoren van Heijmans wordt uitgerold”. Daarnaast heeft Roelof nu ook de verantwoordelijkheid gekregen om deze uitrol in de organisatie verder te coördineren zodat de meerwaarde van het gebruik van OPENRED in de hele organisatie kan worden gegenereerd. 

Wat betreft de visie van het inzetten van innovatieve platformen zoals OPENRED binnen Heijmans geeft Bram aan: ”We gebruiken digitale tools om toekomstige ontwikkelingen te toetsen in verschillende scenario’s. Deze cijfermatig analyse spiegelen we aan onze eigen inzichten om zo tot een gebalanceerde en optimale prijsstelling van onze woningen te komen. OPENRED geeft hierbij snel een overzichtelijk advies”. Bram gaat verder: ”Het is van essentieel belang dat nieuwe gebiedsontwikkelingen aansluiten bij de huidige, maar ook bij de toekomstige woonbehoefte. Om hier een realistische inschatting van te maken combineren we kennis en vakmanschap met data en technologie.”  

Heijmans Vastgoed, en met name het team van Bram, loopt voorop met beslissen op basis van data-inzichten 

Joost van der Zon, oprichter en CEO van OPENRED vult aan: “Door middel van Big Data en AI willen wij als OPENRED alle stakeholders binnen een nieuwbouwproject ondersteunen om sneller betere plannen te maken op de juiste plekken. We hopen zo met OPENRED onze bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing voor het gigantische tekort aan woningen in Nederland. Wij optimaliseren nieuwbouwprojecten door de juiste balans te vinden tussen leefbaarheid, risico, rendement, duurzaamheid, marktvraag en veerkracht.” 

Bericht delen met netwerk